Vi garanterer deg X leads per måned

I Afectium bruker vi markedsføringsstrategier for å bygge en sterk og effektiv salgspipeline av trafikk og leads for våre kunder.

Leadgenerering er markedsføringsprosessen for å stimulere og fange interesse for et produkt eller en tjeneste med det formål å bygge en pipeline. Gjennom målrettede og skreddersydde kampanjer bygger vi tillitsforhold til potensielle kunder med en strategi om å flytte dem videre i salgstrakten din. Vi lager automatiserte salgs- og B2B-markedsføringsprosesser (motorer) for å sikre at det dras nytte av alle de potensielle kunder med målrettet og spesialtilpasset aktivitet.