Hva er webutvikling?

Webutvikling er arbeidet med både bygging og vedlikehold av nettsteder. Altså arbeidet som skjer bak kulissene for å få et nettsted til å se bra ut, ha høy hastighet og prestere bra med en sømløs brukeropplevelse (UX). Webutviklere gjør dette ved å bruke en rekke programmeringsspråk. Hvilke språk som brukes avhenger av hvilke typer oppgaver som utføres, og plattformene man jobber med. Webutvikling refererer generelt til oppgavene knyttet til utvikling av nettstedene for hosting via intranett eller internett. Nettutviklingsprosessen inkluderer webdesign, utvikling av webinnhold, skripting på klientsiden / serversiden og nettverkssikkerhetskonfigurasjon.

I en bredere forstand omfatter webutvikling alle handlingene, oppdateringene og operasjonene som kreves for å bygge, vedlikeholde og administrere nettstedet for å sikre at ytelsen, brukeropplevelsen og hastigheten er optimal. Det kan også, men ikke nødvendigvis, inkludere alle de strategiske handlingene som trengs for å sikre riktig rangering på søkemotorresultatene. Vanligvis gjelder disse oppgavene innen annen spesialisering, nemlig søkemotoroptimalisering (SEO). Webutvikling er koding eller programmering som muliggjør nettstedsfunksjonalitet, i henhold til eierens krav. 

Nettutvikling spenner fra å lage sider med ren tekst til komplekse nettbaserte applikasjoner, sosiale nettverksapplikasjoner og elektroniske forretningsapplikasjoner.

Nettutviklingshierarkiet er som følger:

 • Koding på klientsiden
 • Koder på serversiden
 • Databaseteknologi

Metoder for webutvikling

Agile / Scrum vs. Waterfall 

Webutviklingsprosjekter følger helst en metodikk med klart definerte prosesser eller syklus for å sikre at sluttproduktet er av høy kvalitet. En slik metodikk består av faser og den spesifikke flyten fra én fase til en annen kalles enten for Agile / Scrum og Waterfall. Disse to er populære, men veldig forskjellige, webutviklingsmodeller.

Waterfall er en tradisjonell modell for utvikling av plattformer og er opprinnelig basert på produksjons- og byggebransjeprosjekter. Når det brukes på webutvikling, må spesialiserte oppgaver som er fullført i en fase, gjennomgås og verifiseres før de går videre til neste fase. Det er en lineær og sekvensiell tilnærming, der faser flyter nedover (fosser) til det neste.

 

Agile / Scrum metodikk er en type inkrementell modell for webutvikling basert på prinsipper som fokuserer mer på mennesker, resultater, samarbeid og fleksible svar på endring. I stedet for å planlegge for hele prosjektet, bryter man det ned utviklingsarbeidet i små trinn fullført i iterasjoner, eller korte tidsrammer. Hver iterasjon inkluderer alle faser slik at et fungerende produkt leveres til slutt. Etter flere iterasjoner frigjøres et nytt eller oppdatert produkt.

Hva er forskjellen mellom Agile / Scrum og Waterfall?

Begge metodene kan hjelpe et webutviklingsteam å produsere webplattformer av høy kvalitet. Avhengig av det spesifikke prosjektkravet, kan kunnskap om forskjellene mellom Agile / Scrum og Waterfall hjelpe teamet å velge riktig prosess og metoder for å levere et vellykket webutviklingsprosjekt. Noen av de viktigste forskjellene er:

 • Agile / Scrum er en inkrementell og iterativ tilnærming; Waterfall er en lineær og sekvensiell tilnærming.
 • Agile / Scrum skiller et prosjekt i «sprinter»; Waterfall deler et prosjekt i faser.
 • Agile / Scrum hjelper til med å fullføre mange små prosjekter; Waterfall hjelper med å fullføre ett enkelt prosjekt.
 • Agile / Scrum introduserer et produktfokus med fokus på kundetilfredshet; Waterfall introduserer en tankegang for prosjektet med fokus på vellykket prosjektlevering.
 • Kravene utarbeides hver dag i Agile / Scrum, mens kravene utarbeides en gang ved starten i Waterfall.
 • Agile / Scrum tillater kravendringer når som helst; Waterfall unngår endringer i omfang når prosjektet starter.
 • Testing utføres samtidig med utvikling i Agile / Scrum; testfasen kommer først etter byggefasen i Waterfall.
 • Testteam i Agile / Scrum kan delta i kravendring; testlag i Waterfall engasjerer seg typisk ikke i kravendring.
 • Agile / Scrum gjør det mulig for hele teamet å administrere prosjektet uten en dedikert prosjektleder; Foss krever en prosjektleder som spiller en viktig rolle i hver fase.

Programmeringsspråk

De fleste webutviklere bruker Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) og JavaScript for å utvikle nettsteder. HTML definerer det grunnleggende rammeverket for et nettsted – grunnlaget som alt annet er bygget på. Det danner blokkene som definerer sidens layout, format og kritiske komponenter. Selv om det teoretisk er mulig å kode et nettsted bare på HTML, vil det bare være et «skjelett» uten funksjoner, med mindre det er beriket med CSS og JavaScript.

Agile

 

CSS brukes til å style innholdet på et nettsted ved hjelp av et lite sett med filer som holdes på hele nettstedet. På denne måten, når en endring må brukes for å si, endre fargen på alle knappene som finnes på hver side på nettstedet, må en webutvikler bare redigere en enkelt fil i CSS.

JavaScript-programmeringsspråket brukes til å ta vare på interaktiviteten til mange unike nettstedelementer. Den kan brukes til å lage effekter som endrer utseendet til ikoner og rullegardinmenyer, legger til animasjoner, spill og andre interaktive elementer.

Front-end og back-end-utvikling

Webutviklere er vanligvis delt inn i front-end, back-end og fullstack utviklere. 

En front-end-utvikler tar seg av layout, design og interaktivitet ved hjelp av HTML, CSS og JavaScript. De tar en idé fra tegnebrettet og gjør den til virkelighet. Det du ser og hva du bruker, for eksempel det visuelle aspektet på nettstedet, rullegardinmenyene og teksten, blir alt samlet av front-end-utvikleren, som skriver en serie programmer for å binde og strukturere elementene, lage de slik at de ser bra ut og gir interaktivitet. Disse programmene kjøres gjennom en nettleser.

Backend-utvikleren konstruerer hva som skjer bak kulissene. Dette er hvor dataene lagres, og uten disse dataene ville det ikke være noen front-end. Bakenden på nettet består av serveren som er vert for nettstedet, et program for å kjøre det og en database som inneholder dataene. Back-end-utviklere bruker dataprogrammer for å sikre at serveren, applikasjonen og databasen fungerer fint sammen. Denne typen webutvikling må analysere hva selskapets behov er og gi effektive programmeringsløsninger. For å gjøre alt dette, bruker de en rekke språk på serversiden, som PHP, Ruby, Python og Java.

Fullstack

Hvis både front-end og back-end-utvikling appellerer til deg, kan du vurdere å bli en fullstack-utvikler. Fullstack-utviklere er utviklere i stand til å gjøre både front-end og back-end-oppgaver samtidig. Fullstackere tar seg av både front-end og back-end, og må vite hvordan nettet fungerer på alle nivåer, for å bestemme hvordan klient- og server-sider vil forholde seg til hverandre. Det vil naturligvis ta lengre tid å jobbe seg opp til dette kompetansenivået, ettersom det er mer å lære.

Trenger du hjelp til webutvikling av ditt neste prosjekt? Kontakt oss i dag, så kan vi hjelpe deg med å realisere dette prosjektet.

 • Book et gratis møte med oss for å diskutere potensiell avtale

  Fyll ut skjemaet for å komme i gang.

 •